Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Livaco đã xác định hướng đến cộng đồng, tôn tạo nét đẹp con người, là thương hiệu chuyên về chăm sóc và hướng đến cuộc sống hạnh phúc và thành đạt.

Chúng tôi đồng tâm vươn lên, bằng đạo đức nghề nghiệp, bằng cái nhìn hiện đại, bằng sự kiên định với các mục tiêu đề ra, bằng tất cả các sức mạnh của lòng nhiệt tình, xây dựng công ty vững mạnh từng ngày, xây dựng lòng tự hào cho tất cả các thành viên trong công ty.

Sứ mệnh:

Livaco cung cấp cho khách hàng những gói dịch vụ hữu hình và vô hình tốt đẹp nhất, nhanh chóng nhất và tiện ích nhất.
– Tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện năng lực, trí lực và tài lực của từng cán bộ công nhân viên.

– Thỏa mãn đầy đủ nhất những nhu cầu, những ước mơ của mỗi người, đem lại lợi nhuận hợp lý cho công ty, lợi ích cho khách hàng, đồng thời cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho xã hội.

Liên kết: món ngon cuối tuần, Món ngon mỗi ngày 2016, mon ngon moi ngay 2015, cho thue cay xanh van phong, Danh gia dien thoai cây xanh văn phòng, Millennium Masteri Quận 4 , tường cây giả Kiếm tiền với bitconnect Đăng ký tài khoản Regalcoin